Nyheter og pressemeldinger

GlobeNewswire

Havila Shipping15 min. forsinkelse

Endring-3.26% Siste4,15 NOK
Kjøp Selg Les mer
		

Havila Shipping ASA: Kontrakt med Equinor for PSV fartøyet Havila Clipper

10:29 Havila Shipping ASA har inngått en kontrakt med Equinor for skipet Havila Clipper. Kontraktsperioden er for 4 måneder med videre opsjoner i befrakters favør. Oppstart er i 2. kvartal 2019. Kontakt: Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722 Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 © GlobeNewswire
FooterBanner

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.