Opp

Fordeler hos Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen og Nordnet

Nordnet og Skattebetalerforeningen samarbeider, og det betyr at du får billigere medlemskap og alle fordelene medlemmer i Skattebetalerforeningen har tilgang til.

Dette må du gjøre for å få vilkårene:

1. Send e-post til post@skatt.no

2. Legg ved kundenummer hos Nordnet

3. Betal 490 kroner - så er du medlem.

Fordeler for Nordnet-kunder

Billigere medlemskap

Gratis bistand

Kurs, bøker, tips og råd

Om skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen hos Nordnet

Skattebetalerforeningen er en privat, partipolitisk nøytral og selvfinansiert forening. Foreningen har lang erfaring og har veiledet og hjulpet skattytere i over 60 år.

Skattebetalerforeningen har ca. 16 000 medlemmer - privatpersoner og bedrifter. Skattebetalerforeningen har i alt fem advokater og to rådgivere i tillegg til en administrativ stab på seks personer.

Fordeler som Nordnet-kunde:

Medlemskap for 490 kroner

Som kunde hos Nordnet får du 100 kroner i rabatt på medlemskap, og betaler kun 490 kroner per år. Send e-post til post@skatt.no og legg ved ditt kundenummer hos Nordnet for å bli medlem. Bedriftsmedlemskap koster kr 1890 (Veil. kr 1990).

Skattejuridisk bistand

Halvtimes gratis skattejuridisk bistand per år, som kan blant annet kan være nyttig ved utfylling av selvangivelse, beholdningsoppgaver eller skattemessig planlegging. Foreningens jurister er tilgjengelige hver dag mellom kl. 12.00 til 15.00 på telefon: 22 97 97 10, og du kan selvsagt også nå foreningens jurister via mail: post@skatt.no.

Medlemsbladet Skattebetaleren

Som medlem får du Skattebetalerforeningens medlemsblad tilsendt i posten. Skattebetaleren tar opp aktuelle saker og temaer om nye og gjeldende skatte- og avgiftsregler. Skattebetaleren belyser de praktiske konsekvensene av skatte- og avgiftsreglene og gir konkrete råd av betydning for privatpersoners og bedrifters økonomi. Bladet kommer i fem utgaver per år.

Egne medlemssider på nett - www.skatt.no

Tilgang til Skattebetalerforeningens lukkede medlemssider på internett. Her ligger det mye viktig informasjon, blant annet et fyldig arkiv, elektroniske utgaver av bøker og tidsskrifter og maler til flere brev til skatteetaten.

Skattefolderen

Alle medlemmer får tilsendt en oppdatert utgave av Skattefoldern en gang i året. Dette er en liten praktisk folder med oppdaterte utvalg av aktuelle skatte- og avgiftssatser.

Bok om selvangivelsen

Du får tilgang til elektronisk utgave av boken. Boken oppdateres hvert år og omhandler selvangivelsen post for post på en lettfattelig måte. Medlemmer av Skattebetalerforeningen kan også få boken tilsendt mot porto.

Skriftlig bistand

Skriftlig bistand til utredning av skattespørsmål og utarbeidelse av klager. Skattebetalerforeningen kan også føre skattesaker for domstolene. For dette avtales et honorar etter en fordelaktig timesats.

Rabatt på Skattebetalerforeningens egne kurs

Du kan lese mer om Skattebetalerforeningens kurs på deres sider (www.skatt.no/kurs).

Rabatt på bøker og tidsskrifter

Gjelder Skattebetalerforeningens bøker og tidsskrifter.

ESSO-avtalen

Via denne avtalen kan Skattebetalerforeningen tilby sine medlemmer bensintilbud. 35 øre avslag per liter drivstoff, 20% rabatt på hver bilvask og Master Card med kreditt og uten årsgebyr.

Grunnpakken i Norsk Elektronisk Skattebibliotek

15 % rabatt første år. Inneholder alle relevante skatte- og avgiftslover, Utvalget, meldinger fra Skattedirektoratet, Norske regnskapsstandarder, Lignings-ABC og mye mer.

Sparebank1 Oslo Akershus

Gir deg gode betingelser innen bank og forsikring (se http://www.skatt.no/bli-medlem/sparebank1-oslo-akershus/ for mer info om fordelen).

ABAX QuickLog

Gir deg gode betingelser på elektronisk kjørebok.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.