Warranter

Lær mer om warranter
Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en mini future, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en mini long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en mini short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Utsteder
   Produktgruppe
    Aktivaklasse
     Underliggende
     Alle
     Retning
      Sluttdato
      Alle
      Resultat: 14712 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en mini future, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en mini long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en mini short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Warranter
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      MFL XET V101MFL XET V101MFL XET V101LongXET/USDXET/USD 153 144.16 1.33 %0,7400,750
          
      MFL XET V102MFL XET V102MFL XET V102LongXET/USDXET/USD 169 159.33 1.61 %0,6100,620
          
      MFL XET V106MFL XET V106MFL XET V106LongXET/USDXET/USD 171 161.21 1.67 %0,5900,600
          
      MFL XET V109MFL XET V109MFL XET V109LongXET/USDXET/USD 173 163.05 1.72 %0,5700,580
          
      MFL XET V110MFL XET V110MFL XET V110LongXET/USDXET/USD 175 164.88 1.75 %0,5600,570
          
      MFL XET V144MFL XET V144MFL XET V144LongXET/USDXET/USD 181 171.11 1.96 %0,5000,510
          
      MFL XET V145MFL XET V145MFL XET V145LongXET/USDXET/USD 177 167.33 1.85 %0,5300,540
          
      MFL XET V146MFL XET V146MFL XET V146LongXET/USDXET/USD 179 169.22 1.89 %0,5200,530
          
      MFL XET V147MFL XET V147MFL XET V147LongXET/USDXET/USD 183 173 2.04 %0,4800,490
          
      MFL XET V148MFL XET V148MFL XET V148LongXET/USDXET/USD 185 174.87 2.08 %0,4700,480
          
      MFL XET V149MFL XET V149MFL XET V149LongXET/USDXET/USD 187 176.64 2.17 %0,4500,460
          
      MFL XET V151MFL XET V151MFL XET V151LongXET/USDXET/USD 191 180.42 2.33 %0,4200,430
          
      MFL XET V152MFL XET V152MFL XET V152LongXET/USDXET/USD 189 178.52 2.27 %0,4300,440
          
      MFL XET V162MFL XET V162MFL XET V162LongXET/USDXET/USD 195 184.04 2.56 %0,3800,390
          
      MFL XET V44MFL XET V44MFL XET V44LongXET/USDXET/USD 109 102.46 0.88 %1,121,13
          
      MFL XET V47MFL XET V47MFL XET V47LongXET/USDXET/USD 98 92.5 0.82 %1,211,22
          
      MFL XET V48MFL XET V48MFL XET V48LongXET/USDXET/USD 100 94.4 0.83 %1,191,20
          
      MFL XET V49MFL XET V49MFL XET V49LongXET/USDXET/USD 102 96.31 0.85 %1,171,18
          
      MFL XET V50MFL XET V50MFL XET V50LongXET/USDXET/USD 104 98.22 0.85 %1,161,17
          
      MFL XET V51MFL XET V51MFL XET V51LongXET/USDXET/USD 106 100.12 0.87 %1,141,15
          
      MFL XET V52MFL XET V52MFL XET V52LongXET/USDXET/USD 113 106.71 0.92 %1,081,09
          
      MFL XET V53MFL XET V53MFL XET V53LongXET/USDXET/USD 111 104.8 0.9 %1,101,11
          
      MFL XET V54MFL XET V54MFL XET V54LongXET/USDXET/USD 115 108.62 0.93 %1,061,07
          
      MFL XET V55MFL XET V55MFL XET V55LongXET/USDXET/USD 119 112.34 0.96 %1,031,04
          
      MFL XET V56MFL XET V56MFL XET V56LongXET/USDXET/USD 121 114.25 0.98 %1,011,02