Unlimited Turbos

Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Aktivaklasse
   Region/Land
    Underliggende
    Alle
    Retning
     Gearing
      Resultat: 643 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Unlimited Turbos
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      T LONG GULD NORDNET 23T LONG GULD NORDNET 23T LONG GULD NORDNET 23LongGullGull
      5.1
      1371.81 1371.81 19 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 24T LONG GULD NORDNET 24T LONG GULD NORDNET 24LongGullGull
      5.9
      1412.59 1412.59 17 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 25T LONG GULD NORDNET 25T LONG GULD NORDNET 25LongGullGull
      6.8
      1453.38 1453.38 15 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 28T LONG GULD NORDNET 28T LONG GULD NORDNET 28LongGullGull
      5.1
      1371.15 1371.15 19 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 29T LONG GULD NORDNET 29T LONG GULD NORDNET 29LongGullGull
      5.8
      1411.91 1411.91 17 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 30T LONG GULD NORDNET 30T LONG GULD NORDNET 30LongGullGull
      6.8
      1452.67 1452.67 15 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 42T LONG GULD NORDNET 42T LONG GULD NORDNET 42LongGullGull
      8.3
      1496.74 1496.74 12 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 266T LONG OLJA NORDNET 266T LONG OLJA NORDNET 266LongOljeOlje
      1.8
      17.04 17.04 57 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 269T LONG OLJA NORDNET 269T LONG OLJA NORDNET 269LongOljeOlje
      1.4
      11.01 11.01 72 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 273T LONG OLJA NORDNET 273T LONG OLJA NORDNET 273LongOljeOlje
      2.4
      22.89 22.89 42 % 0.51 %15,6115,69
           
      T LONG OMX NORDNET 100T LONG OMX NORDNET 100T LONG OMX NORDNET 100LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.5
      1220.75 1220.75 29 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 329T LONG OMX NORDNET 329T LONG OMX NORDNET 329LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.5
      1036.69 1036.69 39 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 331T LONG OMX NORDNET 331T LONG OMX NORDNET 331LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.3
      956.18 956.18 44 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 332T LONG OMX NORDNET 332T LONG OMX NORDNET 332LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.2
      915.93 915.93 46 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 333T LONG OMX NORDNET 333T LONG OMX NORDNET 333LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2
      875.67 875.67 49 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 334T LONG OMX NORDNET 334T LONG OMX NORDNET 334LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2
      835.42 835.42 51 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 335T LONG OMX NORDNET 335T LONG OMX NORDNET 335LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      1.7
      694.53 694.53 59 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 336T LONG OMX NORDNET 336T LONG OMX NORDNET 336LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      4.1
      1297.45 1297.45 24 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 337T LONG OMX NORDNET 337T LONG OMX NORDNET 337LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      4.3
      1317.56 1317.56 23 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 338T LONG OMX NORDNET 338T LONG OMX NORDNET 338LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      4.6
      1337.67 1337.67 22 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 339T LONG OMX NORDNET 339T LONG OMX NORDNET 339LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      4.8
      1357.79 1357.79 21 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 340T LONG OMX NORDNET 340T LONG OMX NORDNET 340LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      5.1
      1377.9 1377.9 19 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 347T LONG OMX NORDNET 347T LONG OMX NORDNET 347LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      5.9
      1420.78 1420.78 17 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 356T LONG OMX NORDNET 356T LONG OMX NORDNET 356LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      13.1
      1580.75 1580.75 8 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 87T LONG OMX NORDNET 87T LONG OMX NORDNET 87LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.7
      1086.55 1086.55 36 % 0 %