Unlimited Turbos

Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Aktivaklasse
   Region/Land
    Underliggende
    Alle
    Retning
     Gearing
      Resultat: 643 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Unlimited Turbos
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      T LONG OMX NORDNET 351T LONG OMX NORDNET 351T LONG OMX NORDNET 351LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      7.5
      1481.76 1481.76 13 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 352T LONG OMX NORDNET 352T LONG OMX NORDNET 352LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      8.2
      1501.79 1501.79 12 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 353T LONG OMX NORDNET 353T LONG OMX NORDNET 353LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      9
      1521.81 1521.81 11 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 354T LONG OMX NORDNET 354T LONG OMX NORDNET 354LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      10
      1540.73 1540.73 10 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 355T LONG OMX NORDNET 355T LONG OMX NORDNET 355LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      11.4
      1560.74 1560.74 9 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 356T LONG OMX NORDNET 356T LONG OMX NORDNET 356LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      13.1
      1580.75 1580.75 8 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 357T LONG OMX NORDNET 357T LONG OMX NORDNET 357LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      15.5
      1600.76 1600.76 6 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 358T LONG OMX NORDNET 358T LONG OMX NORDNET 358LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      19
      1620.77 1620.77 5 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 359T LONG OMX NORDNET 359T LONG OMX NORDNET 359LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      24.3
      1640 1640 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 360T LONG OMX NORDNET 360T LONG OMX NORDNET 360LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      33.9
      1660 1660 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 87T LONG OMX NORDNET 87T LONG OMX NORDNET 87LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.7
      1086.55 1086.55 36 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 88T LONG OMX NORDNET 88T LONG OMX NORDNET 88LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.9
      1128.25 1128.25 34 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 89T LONG OMX NORDNET 89T LONG OMX NORDNET 89LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.2
      1169.96 1169.96 32 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 90T LONG OMX NORDNET 90T LONG OMX NORDNET 90LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.4
      1211.66 1211.66 29 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 91T LONG OMX NORDNET 91T LONG OMX NORDNET 91LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.7
      1253.36 1253.36 27 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 92T LONG OMX NORDNET 92T LONG OMX NORDNET 92LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.7
      1242.85 1242.85 27 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 98T LONG OMX NORDNET 98T LONG OMX NORDNET 98LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.3
      1189.51 1189.51 30 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 99T LONG OMX NORDNET 99T LONG OMX NORDNET 99LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.3
      1199.92 1199.92 30 % 0 %
           
      T SHRT DAX NORDNET 21T SHRT DAX NORDNET 21T SHRT DAX NORDNET 21ShortDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      10.3
      13689.97 13689.97 10 % 0 %
           
      T SHRT DAX NORDNET 22T SHRT DAX NORDNET 22T SHRT DAX NORDNET 22ShortDAX IndexDAX Index
      9.5
      13781.84 13781.84 10 % 0 %
           
      T SHRT DAX NORDNET 23T SHRT DAX NORDNET 23T SHRT DAX NORDNET 23ShortDAX IndexDAX Index
      8.9
      13873.72 13873.72 11 % 0 %
           
      T SHRT DAX NORDNET 24T SHRT DAX NORDNET 24T SHRT DAX NORDNET 24ShortDAX IndexDAX Index
      8.4
      13965.6 13965.6 12 % 0 %
           
      T SHRT DAX NORDNET 25T SHRT DAX NORDNET 25T SHRT DAX NORDNET 25ShortDAX IndexDAX Index
      7.9
      14057.48 14057.48 13 % 0 %
           
      T SHRT DAX NORDNET 26T SHRT DAX NORDNET 26T SHRT DAX NORDNET 26ShortDAX IndexDAX Index
      7.4
      14149.36 14149.36 13 % 0 %
           
      T SHRT DAX NORDNET 27T SHRT DAX NORDNET 27T SHRT DAX NORDNET 27ShortDAX IndexDAX Index
      7.1
      14241.24 14241.24 14 % 0 %