Unlimited Turbos

Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Aktivaklasse
   Region/Land
    Underliggende
    Alle
    Retning
     Gearing
      Resultat: 643 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Unlimited Turbos
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      T LONG DAX NORDNET 427T LONG DAX NORDNET 427T LONG DAX NORDNET 427LongDAX IndexDAX Index
      4.8
      9880.25 9880.25 21 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 402T LONG DAX NORDNET 402T LONG DAX NORDNET 402LongDAX IndexDAX Index
      2.8
      7992.85 7992.85 36 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 346T LONG OMX NORDNET 346T LONG OMX NORDNET 346LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      6.3
      1440.85 1440.85 16 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 422T LONG DAX NORDNET 422T LONG DAX NORDNET 422LongDAX IndexDAX Index
      3.5
      8942.33 8942.33 28 % 0 %
           
      T SHRT OLJA NORDNET 286T SHRT OLJA NORDNET 286T SHRT OLJA NORDNET 286ShortOljeOlje
      4.3
      48.69 48.69 23 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 420T LONG DAX NORDNET 420T LONG DAX NORDNET 420LongDAX IndexDAX Index
      4
      9344.23 9344.23 25 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 43T LONG GULD NORDNET 43T LONG GULD NORDNET 43LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      10.3
      1536.97 1536.97 10 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 359T LONG OMX NORDNET 359T LONG OMX NORDNET 359LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      24.3
      1640 1640 0 %
           
      T SHRT DAX NORDNET 292T SHRT DAX NORDNET 292T SHRT DAX NORDNET 292ShortDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      13.1
      13423.69 13423.69 8 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 411T LONG DAX NORDNET 411T LONG DAX NORDNET 411LongDAX IndexDAX Index
      1.9
      5982.07 5982.07 52 % 0 %
           
      T SHRT OLJA NORDNET 287T SHRT OLJA NORDNET 287T SHRT OLJA NORDNET 287ShortOljeOlje
      5.4
      46.7 46.7 18 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 272T LONG OLJA NORDNET 272T LONG OLJA NORDNET 272LongOljeOlje
      2.1
      20.88 20.88 47 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 275T LONG OLJA NORDNET 275T LONG OLJA NORDNET 275LongOljeOlje
      3.1
      26.9 26.9 32 % 0 %
           
      T SHRT GULD NORDNET 34T SHRT GULD NORDNET 34T SHRT GULD NORDNET 34ShortGullGull
      9.9
      1875.2 1875.2 10 % 0 %
           
      T SHRT OMX NORDNET 253T SHRT OMX NORDNET 253T SHRT OMX NORDNET 253ShortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      8
      1915.53 1915.53 12 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 401T LONG DAX NORDNET 401T LONG DAX NORDNET 401LongDAX IndexDAX Index
      3
      8294.46 8294.46 34 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 403T LONG DAX NORDNET 403T LONG DAX NORDNET 403LongDAX IndexDAX Index
      2.5
      7590.69 7590.69 39 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 405T LONG DAX NORDNET 405T LONG DAX NORDNET 405LongDAX IndexDAX Index
      2.4
      7188.54 7188.54 43 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 406T LONG DAX NORDNET 406T LONG DAX NORDNET 406LongDAX IndexDAX Index
      2.3
      6987.46 6987.46 44 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 407T LONG DAX NORDNET 407T LONG DAX NORDNET 407LongDAX IndexDAX Index
      2.2
      6786.38 6786.38 46 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 408T LONG DAX NORDNET 408T LONG DAX NORDNET 408LongDAX IndexDAX Index
      2.1
      6585.3 6585.3 47 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 409T LONG DAX NORDNET 409T LONG DAX NORDNET 409LongDAX IndexDAX Index
      2
      6384.22 6384.22 49 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 410T LONG DAX NORDNET 410T LONG DAX NORDNET 410LongDAX IndexDAX Index
      2
      6183.15 6183.15 51 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 412T LONG DAX NORDNET 412T LONG DAX NORDNET 412LongDAX IndexDAX Index
      3.1
      8439.95 8439.95 32 % 0 %
           
      T LONG DAX NORDNET 413T LONG DAX NORDNET 413T LONG DAX NORDNET 413LongDAX IndexDAX Index
      3.2
      8640.9 8640.9 31 % 0 %