Unlimited Turbos

Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Aktivaklasse
   Region/Land
    Underliggende
    Alle
    Retning
     Gearing
      Resultat: 643 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Unlimited Turbos
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      T LONG GULD NORDNET 13T LONG GULD NORDNET 13T LONG GULD NORDNET 13LongGullGull
      4.6
      1330.63 1330.63 22 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 16T LONG GULD NORDNET 16T LONG GULD NORDNET 16LongGullGull
      4.6
      1331.78 1331.78 22 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 17T LONG GULD NORDNET 17T LONG GULD NORDNET 17LongGullGull
      5.2
      1372.58 1372.58 19 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 18T LONG GULD NORDNET 18T LONG GULD NORDNET 18LongGullGull
      5.9
      1413.39 1413.39 17 % 0.11 %26,8526,88
           
      T LONG GULD NORDNET 19T LONG GULD NORDNET 19T LONG GULD NORDNET 19LongGullGull
      6.8
      1454.2 1454.2 15 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 22T LONG GULD NORDNET 22T LONG GULD NORDNET 22LongGullGull
      4.6
      1331.03 1331.03 22 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 23T LONG GULD NORDNET 23T LONG GULD NORDNET 23LongGullGull
      5.1
      1371.81 1371.81 19 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 24T LONG GULD NORDNET 24T LONG GULD NORDNET 24LongGullGull
      5.9
      1412.59 1412.59 17 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 25T LONG GULD NORDNET 25T LONG GULD NORDNET 25LongGullGull
      6.8
      1453.38 1453.38 15 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 28T LONG GULD NORDNET 28T LONG GULD NORDNET 28LongGullGull
      5.1
      1371.15 1371.15 19 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 29T LONG GULD NORDNET 29T LONG GULD NORDNET 29LongGullGull
      5.8
      1411.91 1411.91 17 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 30T LONG GULD NORDNET 30T LONG GULD NORDNET 30LongGullGull
      6.8
      1452.67 1452.67 15 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 42T LONG GULD NORDNET 42T LONG GULD NORDNET 42LongGullGull
      8.3
      1496.74 1496.74 12 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 43T LONG GULD NORDNET 43T LONG GULD NORDNET 43LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      10.3
      1536.97 1536.97 10 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 44T LONG GULD NORDNET 44T LONG GULD NORDNET 44LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      13.5
      1577.2 1577.2 7 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 46T LONG GULD NORDNET 46T LONG GULD NORDNET 46LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      19.2
      1614.12 1614.12 5 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 47T LONG GULD NORDNET 47T LONG GULD NORDNET 47LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      35
      1654.27 1654.27 3 % 0 %
           
      T LONG GULD NORDNET 50T LONG GULD NORDNET 50T LONG GULD NORDNET 50LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      86.2
      1683.18 1683.18 1 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 265T LONG OLJA NORDNET 265T LONG OLJA NORDNET 265LongOljeOlje
      1.9
      19.05 19.05 52 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 266T LONG OLJA NORDNET 266T LONG OLJA NORDNET 266LongOljeOlje
      1.8
      17.04 17.04 57 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 267T LONG OLJA NORDNET 267T LONG OLJA NORDNET 267LongOljeOlje
      1.6
      15.03 15.03 62 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 268T LONG OLJA NORDNET 268T LONG OLJA NORDNET 268LongOljeOlje
      1.5
      13.02 13.02 67 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 269T LONG OLJA NORDNET 269T LONG OLJA NORDNET 269LongOljeOlje
      1.4
      11.01 11.01 72 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 272T LONG OLJA NORDNET 272T LONG OLJA NORDNET 272LongOljeOlje
      2.1
      20.88 20.88 47 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 273T LONG OLJA NORDNET 273T LONG OLJA NORDNET 273LongOljeOlje
      2.4
      22.89 22.89 42 % 0 %