Unlimited Turbos

Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Aktivaklasse
   Region/Land
    Underliggende
    Alle
    Retning
     Gearing
      Resultat: 634 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en unlimited turbo, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en turbo long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en turbo short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Unlimited Turbos
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      T LONG OMX NORDNET 353T LONG OMX NORDNET 353T LONG OMX NORDNET 353LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      9.6
      1521.93 1521.93 10 % 0.14 %177,64177,89
           
      T LONG GULD NORDNET 47T LONG GULD NORDNET 47T LONG GULD NORDNET 47LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      29.2
      1654.4 1654.4 3 % 0.55 %5,475,50
           
      T SHRT DAX NORDNET 301T SHRT DAX NORDNET 301T SHRT DAX NORDNET 301ShortDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      25.4
      12884.91 12884.91 4 % 0.39 %5,105,12
           
      T LONG OMX NORDNET 358T LONG OMX NORDNET 358T LONG OMX NORDNET 358LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      21.6
      1620.9 1620.9 5 % 0.32 %78,6778,92
           
      T SHRT DAX NORDNET 299T SHRT DAX NORDNET 299T SHRT DAX NORDNET 299ShortDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      31.9
      12785.8 12785.8 3 % 0.49 %4,064,08
           
      T LONG DAX NORDNET 442T LONG DAX NORDNET 442T LONG DAX NORDNET 442LongDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      12.2
      11405.56 11405.56 8 % 0.19 %10,6110,63
           
      T SHRT OMX NORDNET 257T SHRT OMX NORDNET 257T SHRT OMX NORDNET 257ShortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      6.4
      1954.69 1954.69 16 % 0.1 %262,86263,11
           
      T LONG DAX NORDNET 428T LONG DAX NORDNET 428T LONG DAX NORDNET 428LongDAX IndexDAX Index
      5.3
      10081.57 10081.57 19 % 0.08 %24,4424,46
           
      T SHRT DAX NORDNET 288T SHRT DAX NORDNET 288T SHRT DAX NORDNET 288ShortDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      15
      13224.3 13224.3 7 % 0.23 %8,648,66
           
      T LONG GULD NORDNET 44T LONG GULD NORDNET 44T LONG GULD NORDNET 44LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      12.6
      1577.33 1577.33 8 % 0.32 %12,6412,68
           
      T LONG OLJA NORDNET 280T LONG OLJA NORDNET 280T LONG OLJA NORDNET 280LongOljeOlje
      6
      32.89 32.89 17 % 1.28 %6,166,24
           
      T LONG OMX NORDNET 346T LONG OMX NORDNET 346T LONG OMX NORDNET 346LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      6.6
      1440.97 1440.97 15 % 0.1 %258,61258,86
           
      T LONG OLJA NORDNET 283T LONG OLJA NORDNET 283T LONG OLJA NORDNET 283LongOljeOlje
      8.8
      35.01 35.01 11 % 1.88 %4,184,26
           
      T SHRT DAX NORDNET 286T SHRT DAX NORDNET 286T SHRT DAX NORDNET 286ShortDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      17
      13125.25 13125.25 6 % 0.26 %7,617,63
           
      T SHRT DAX NORDNET 21T SHRT DAX NORDNET 21T SHRT DAX NORDNET 21ShortDAX IndexDAX Index
      9.6
      13688.67 13688.67 10 % 0.15 %13,4913,51
           
      T SHRT OMX NORDNET 252T SHRT OMX NORDNET 252T SHRT OMX NORDNET 252ShortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      7.9
      1905.54 1905.54 13 % 0.12 %213,72213,97
           
      T LONG OLJA NORDNET 265T LONG OLJA NORDNET 265T LONG OLJA NORDNET 265LongOljeOlje
      1.9
      19.05 19.05 52 % 0.42 %19,0519,13
           
      T SHRT DAX NORDNET 296T SHRT DAX NORDNET 296T SHRT DAX NORDNET 296ShortDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      10.1
      13620.54 13620.54 10 % 0.16 %12,7812,80
           
      T SHRT DAX NORDNET 287T SHRT DAX NORDNET 287T SHRT DAX NORDNET 287ShortDAX IndexDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      15.9
      13174.78 13174.78 6 % 0.25 %8,128,14
           
      T LONG OMX NORDNET 90T LONG OMX NORDNET 90T LONG OMX NORDNET 90LongOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.5
      1211.76 1211.76 29 % 0.05 %487,82488,07
           
      T SHRT GULD NORDNET 33T SHRT GULD NORDNET 33T SHRT GULD NORDNET 33ShortGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      13.9
      1835.33 1835.33 7 % 0.17 %11,4611,48
           
      T LONG DAX NORDNET 438T LONG DAX NORDNET 438T LONG DAX NORDNET 438LongDAX IndexDAX Index
      7.7
      10812.04 10812.04 13 % 0.12 %16,8116,83
           
      T SHRT DAX NORDNET 27T SHRT DAX NORDNET 27T SHRT DAX NORDNET 27ShortDAX IndexDAX Index
      6.7
      14239.89 14239.89 15 % 0.1 %19,2519,27
           
      T LONG GULD NORDNET 46T LONG GULD NORDNET 46T LONG GULD NORDNET 46LongGullGull
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      17.3
      1614.26 1614.26 6 % 0.32 %9,219,24
           
      T SHRT OMX NORDNET 282T SHRT OMX NORDNET 282T SHRT OMX NORDNET 282ShortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      18.3
      1784.44 1784.44 5 % 0.27 %92,6192,86