Mini Futures

Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en mini future, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en mini long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en mini short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Aktivaklasse
   Region/Land
    Underliggende
    Retning
     Gearing
      Resultat: 8 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en mini future, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en mini long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en mini short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Underliggende
      Underliggende
      I dag %
      I dag +/-
      Siste
      Kjøp
      Selg
      Høy
      Lav
      Omsettning
      Tid
      TelenorTelenorTelenor+ 0.31 %+ 0.45 NOK 143.4 143,40143,40144,10142,35 161 MNOK17:37:00    
      Mini Futures
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      MINI L TELENOR NORDNET N02MINI L TELENOR NORDNET N02MINI L TELENOR NORDNET N02LongTelenorTelenor
      5.9
      125.07 119.12 13 % 0 %
           
      MINI L TELENOR NORDNET N03MINI L TELENOR NORDNET N03MINI L TELENOR NORDNET N03LongTelenorTelenor
      3.5
      107.96 102.82 25 % 0 %
           
      MINI S TELENOR NORDNET N08MINI S TELENOR NORDNET N08MINI S TELENOR NORDNET N08ShortTelenorTelenor
      2.8
      185.03 194.77 29 % 0 %
           
      MINI S TELENOR NORDNET N09MINI S TELENOR NORDNET N09MINI S TELENOR NORDNET N09ShortTelenorTelenor
      2.9
      182.73 192.35 27 % 0 %
           
      MINI S TELENOR NORDNET N10MINI S TELENOR NORDNET N10MINI S TELENOR NORDNET N10ShortTelenorTelenor
      3.1
      180.44 189.93 26 % 0 %
           
      MINI S TELENOR NORDNET N11MINI S TELENOR NORDNET N11MINI S TELENOR NORDNET N11ShortTelenorTelenor
      3.3
      178.14 187.52 24 % 0 %
           
      MINI S TELENOR NORDNET N12MINI S TELENOR NORDNET N12MINI S TELENOR NORDNET N12ShortTelenorTelenor
      2.6
      188.52 198.44 31 % 0 %
           
      MINI S TELENOR NORDNET N13MINI S TELENOR NORDNET N13MINI S TELENOR NORDNET N13ShortTelenorTelenor
      3.4
      176.97 186.28 23 % 0 %