Fond

Fond

Søk
Populære valg
Lav CO₂
For å få denne markeringen må fondet ha en lav CO₂-risikoverdi og ha begrenset eksponering mot fossile brennstoff. For at dette skal kunne beregnes, må minst 67 prosent av porteføljens beholdning være dekket av Sustainalytics analyser. Beregningen av karbondioksidsmålet gjøres kvartalsvis av Morningstar.

Populære valg
Lav CO₂
For å få denne markeringen må fondet ha en lav CO₂-risikoverdi og ha begrenset eksponering mot fossile brennstoff. For at dette skal kunne beregnes, må minst 67 prosent av porteføljens beholdning være dekket av Sustainalytics analyser. Beregningen av karbondioksidsmålet gjøres kvartalsvis av Morningstar.

Fondstype
  Region/land
   Kategori
    Fondsselskap
    Alle
    Risiko
     Uønskede beholdninger

     Uønskede beholdninger

     Filtrer bort fond som investerer i selskap i uønskede bransjer.

     Analysen gjøres av Morningstar som er basert på Sustanalytics vurdering av et selskap.

      Resultat: 95 stk
      Fond
      Ordliste
      Rangering
      Morningstars rangering baseres på fond med lignende underliggende basert på historisk resultat med hensyn til risiko og løpende kostnader.
      Løpende kostnader
      Løpende kostnader omfatter alle kostnader som er belastet fondet (utenom transaksjonskostnader).
      Bærekraftverdi
      Bærekraftsverdien er en verdi mellom 0-100 som evaluerer og sammenligner fondets bærekraft på en omfattende måte, basert på standardiserte kriterier. Verdien analyserer om fondet er investert i selskaper med høy eller lav gjennomsnittlig bærekraftverdi i forhold til lignende selskaper globalt. Trekk for eventuelle kontroverser er gjort. Selskapsanalysene er regnet sammen av Morningstar for hvert fond.
      Risiko
      Risiko/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning i fondet. Den baseres på hvor mye fondets verdi har endret seg over de siste 5 årene. Et høy tall betyr høyere risiko.
      Aksjekurstabell
      Alfred Berg Likviditet PlussAlfred Berg Likviditet PlussAlfred Berg Likviditet PlussRente, NOK Pengemarked - kort-
      + 1.5 % 0.4 %Lav (2 av 7)
           
      Alfred Berg Nordic IG ClassicAlfred Berg Nordic IG ClassicAlfred Berg Nordic IG ClassicRente, NOK Obligasjoner1/5
      + 1.26 % 0.4 %Lav (2 av 7)
           
      Alfred Berg Nord Inv Grade Mid Dur C NOKAlfred Berg Nord Inv Grade Mid Dur C NOKAlfred Berg Nord Inv Grade Mid Dur C NOKRente, NOK Obligasjoner-
      0.5 %Lav (2 av 7)
           
      Alfred Berg Nordisk Likv Pluss ClassicAlfred Berg Nordisk Likv Pluss ClassicAlfred Berg Nordisk Likv Pluss ClassicRente, NOK Korte obligasjoner-
      + 1.51 % 0.4 %Lav (1 av 7)
           
      Alfred Berg ObligasjonAlfred Berg ObligasjonAlfred Berg ObligasjonRente, NOK Obligasjoner3/5
      + 4.3 % 0.5 %Lav (2 av 7)
           
      Allianz Green Bond AT3 H2 SEKAllianz Green Bond AT3 H2 SEKAllianz Green Bond AT3 H2 SEKRente, Øvrige obligasjoner-
      + 13.14 % 0.85 %Medium (3 av 7)
           
      Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A2 EUR CAmundi Fds EM Hrd Ccy Bd A2 EUR CAmundi Fds EM Hrd Ccy Bd A2 EUR CRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - EUR fokusert-
      + 6.52 % 1.65 %Medium (4 av 7)
           
      Amundi Fds Pioneer US Bd A2 EUR H CAmundi Fds Pioneer US Bd A2 EUR H CAmundi Fds Pioneer US Bd A2 EUR H CRente, Øvrige obligasjoner-
      + 11.24 % 1.3 %Medium (3 av 7)
           
      Amundi Fds Pioneer US S/T Bd A2 USD CAmundi Fds Pioneer US S/T Bd A2 USD CAmundi Fds Pioneer US S/T Bd A2 USD CRente, USD, Korte obligasjoner - diversifisert3/5
      + 1.74 % 1.05 %Lav (1 av 7)
           
      Arctic Return Class LArctic Return Class LArctic Return Class LRente, NOK Korte obligasjoner4/5
      + 2.05 % 0.54 %Lav (2 av 7)
           
      AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USDAS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USDAS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USDRente, Asia Obligasjoner - lokal valuta1/5
      + 4.19 % 1.2 %Medium (3 av 7)
           
      AS SICAV I EM LcCy Bd A Acc USDAS SICAV I EM LcCy Bd A Acc USDAS SICAV I EM LcCy Bd A Acc USDRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - Lokal valuta2/5
      - 0.87 % 1.7 %Medium (5 av 7)
           
      AS SICAV I Sel EM Bd A Acc USDAS SICAV I Sel EM Bd A Acc USDAS SICAV I Sel EM Bd A Acc USDRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner3/5
      + 0.99 % 1.71 %Medium (4 av 7)
           
      Carnegie Corporate Bond 3 NOK CapCarnegie Corporate Bond 3 NOK CapCarnegie Corporate Bond 3 NOK CapRente, Øvrige obligasjoner-
      - 3.36 % 1.11 %Medium (3 av 7)
           
      Carnegie Investment Grade BCarnegie Investment Grade BCarnegie Investment Grade BRente, Øvrige obligasjoner-
      0.5 %Lav (2 av 7)
           
      Danske Invest European Bond ADanske Invest European Bond ADanske Invest European Bond ARente, EUR Obligasjoner - diversifisert4/5
      + 5.82 % 1.1 %Medium (3 av 7)
           
      DNB Aktiv RenteDNB Aktiv RenteDNB Aktiv RenteRente, NOK Korte obligasjoner4/5
      + 3.1 % 0.5 %Lav (2 av 7)
           
      DNB Kredittobligasjon DDNB Kredittobligasjon DDNB Kredittobligasjon DRente, NOK Obligasjoner5/5
      + 4.53 % 0.2 %Lav (2 av 7)
           
      DNB Likviditet ADNB Likviditet ADNB Likviditet ARente, NOK Pengemarked - kort-
      + 1.51 % 0.39 %Lav (1 av 7)
           
      DNB Obligasjon ADNB Obligasjon ADNB Obligasjon ARente, NOK Obligasjoner4/5
      + 4.34 % 0.5 %Lav (2 av 7)
           
      DWS Invest China Bonds USD LCDWS Invest China Bonds USD LCDWS Invest China Bonds USD LCRente, Øvrige obligasjoner-
      + 5.47 % 1.29 %Medium (4 av 7)
           
      DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCDWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCDWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCRente, EUR Korte obligasjoner - diversifisert4/5
      + 6.8 % 0.48 %Lav (2 av 7)
           
      DWS Invest Global Bonds LCDWS Invest Global Bonds LCDWS Invest Global Bonds LCRente, Globale Obligasjoner - EUR sikret1/5
      + 4.32 % 1.06 %Medium (3 av 7)
           
      Evli Corporate Bond B NOKEvli Corporate Bond B NOKEvli Corporate Bond B NOKRente, Øvrige obligasjoner-
      - 0.55 % 0.85 % 22 av 100Lav (2 av 7)
           
      Evli European High Yield B NOKEvli European High Yield B NOKEvli European High Yield B NOKRente, Øvrige obligasjoner-
      - 7.7 % 0.95 %Medium (3 av 7)
           
      Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USDFidelity US Dollar Cash A-Dis-USDFidelity US Dollar Cash A-Dis-USDRente, USD Pengemarked-
      + 2.55 % 0.61 % 19 av 100Lav (1 av 7)
           
      FIRST RenteFIRST RenteFIRST RenteRente, NOK Obligasjoner2/5
      + 1.21 % 0.6 %Medium (3 av 7)
           
      Fondsfinans ObligasjonFondsfinans ObligasjonFondsfinans ObligasjonRente, NOK Korte obligasjoner3/5
      + 1.83 % 0.25 %Lav (2 av 7)
           
      FORTE ObligasjonFORTE ObligasjonFORTE ObligasjonRente, NOK Obligasjoner4/5
      + 4.04 % 0.5 %Lav (2 av 7)
           
      FORTE PengemarkedFORTE PengemarkedFORTE PengemarkedRente, NOK Pengemarked - kort-
      + 1.41 % 0.3 %Lav (1 av 7)
           
      Handelsbanken Kort Rente Norge (A1 NOK)Handelsbanken Kort Rente Norge (A1 NOK)Handelsbanken Kort Rente Norge (A1 NOK)Rente, NOK Pengemarked - kort-
      + 1.49 % 0.15 %Lav (1 av 7)
           
      Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)Rente, NOK Obligasjoner4/5
      + 5.71 % 0.45 %Medium (3 av 7)
           
      Handelsbanken Tillväxtmarknad Obl A1 NOKHandelsbanken Tillväxtmarknad Obl A1 NOKHandelsbanken Tillväxtmarknad Obl A1 NOKRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - Lokal valuta2/5
      - 0.02 % 1.1 %Medium (4 av 7)
           
      Holberg Likviditet AHolberg Likviditet AHolberg Likviditet ARente, NOK Pengemarked - kort-
      + 2.25 % 0.25 %Lav (1 av 7)
           
      HSBC GIF Global EM Bd ACHSBC GIF Global EM Bd ACHSBC GIF Global EM Bd ACRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner3/5
      + 2.61 % 1.6 %Medium (4 av 7)
           
      HSBC GIF Global EM Bd PCHSBC GIF Global EM Bd PCHSBC GIF Global EM Bd PCRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner3/5
      + 2.87 % 1.45 %Medium (3 av 7)
           
      HSBC GIF Global EM Local Dbt ACHSBC GIF Global EM Local Dbt ACHSBC GIF Global EM Local Dbt ACRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - Lokal valuta3/5
      - 0.36 % 1.6 %Medium (4 av 7)
           
      Invesco Emerging Markets Bond A USD SDInvesco Emerging Markets Bond A USD SDInvesco Emerging Markets Bond A USD SDRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner3/5
      + 4.02 % 1.26 %Medium (3 av 7)
           
      INVL Emerging Europe BondINVL Emerging Europe BondINVL Emerging Europe BondRente, Østeuropa obligasjoner4/5
      + 7.28 % 1.15 %Medium (3 av 7)
           
      INVL Global Emerging Markets BondINVL Global Emerging Markets BondINVL Global Emerging Markets BondRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - EUR fokusert4/5
      + 5.05 % 1.42 %Medium (3 av 7)
           
      JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURHJPM Emerging Markets Debt A (dist) EURHJPM Emerging Markets Debt A (dist) EURHRente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - EUR fokusert3/5
      + 5.56 % 1.43 %Medium (4 av 7)
           
      JPM Euro Aggregate Bond A (dist) EURJPM Euro Aggregate Bond A (dist) EURJPM Euro Aggregate Bond A (dist) EURRente, EUR Obligasjoner - diversifisert3/5
      + 5.73 % 0.91 %Medium (3 av 7)
           
      JPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EURJPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EURJPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EURRente, EUR Korte statsobligasjoner3/5
      + 6.15 % 0.51 %Lav (2 av 7)
           
      JPM Global Aggregate Bond A (dist) USDJPM Global Aggregate Bond A (dist) USDJPM Global Aggregate Bond A (dist) USDRente, Globale Obligasjoner4/5
      + 8.49 % 0.91 %Medium (3 av 7)
           
      Jupiter Dynamic Bond L EUR AccJupiter Dynamic Bond L EUR AccJupiter Dynamic Bond L EUR AccRente, Global fleksibel - EUR sikret4/5
      + 10.58 % 1.45 %Medium (3 av 7)
           
      KLP FRNKLP FRNKLP FRNRente, NOK Korte obligasjoner3/5
      + 2.39 % 0.1 %Lav (1 av 7)
           
      KLP Kort StatKLP Kort StatKLP Kort StatRente, NOK Pengemarked - kort-
      + 0.92 % 0.1 %Lav (1 av 7)
           
      KLP KredittobligasjonKLP KredittobligasjonKLP KredittobligasjonRente, NOK Obligasjoner4/5
      + 4.79 % 0.1 %Lav (2 av 7)
           
      KLP NåtidKLP NåtidKLP NåtidRente, NOK Obligasjoner3/5
      + 4.25 % 0.22 %Lav (2 av 7)
           
      KLP Obligasjon 1 årKLP Obligasjon 1 årKLP Obligasjon 1 årRente, NOK Korte obligasjoner3/5
      + 2.86 % 0.1 %Lav (1 av 7)