KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar

Rente, NOK Korte obligasjoner
Utvikling 1 år-
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (9.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1016.85 NOK
Dagens kursendring
+ 0.01 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.1 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
KL
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt har en rentefølsomhet mellom 0 - 2. Fondet investerer i norske rentepapirer i kredittrisikokategori 1, 2 og 3. Fondet skal unngå investeringer i fossil energi og våpen.

ISIN
NO0010861941
Kategori
Rente, NOK Korte obligasjoner
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
24. september 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Phillip Øksnes
Forvaltet fondet siden
24. september 2019
KLP Kapitalforvaltning ASDronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum103 Oslo
+47 23 080930http://www.klp.no
Lang rente
99.5 %
Kort rente
0.5 %
Stadshypotek Ab (Publ) 1.68%
7.7 %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.45%
5.5 %
Statkraft AS 2.03%
5.2 %
Sbanken Boligkreditt AS 1.19%
5.1 %
Orkla ASA 0.97%
5.1 %
Steen & Strom ASA 0.92%
5.0 %
SBANKEN ASA 0.86%
4.5 %
Schibsted Asa 3.1%
4.2 %
DnB Boligkreditt AS 1.85%
3.9 %
SpareBank 1 SR-Bank 2.04%
3.9 %