SEF Kraft Høyrente A

Rente, NOK High Yield
Utvikling 1 år-
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (13.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
106.27 NOK
Dagens kursendring
- 0.03 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.14 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.85 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
50 %
SE
SEF Kraft Høyrente A

The Compartment is actively managed and seeks to achieve long-term capital growth through selection of fixed income instruments with a focus on the Norwegian market.

ISIN
LU1966282078
Kategori
Rente, NOK High Yield
Belåningsgrad
50 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
14. august 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Øivind Thorstensen
Forvaltet fondet siden
13. august 2019
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.6B, route de TrèvesL-2633 Luxembourg
(+352) 2673 2323http://www.caso.lu
Lang rente
98.4 %
Kort rente
1.6 %
KISTEFOS 2019.10.05.23 FRN
6.2 %
Ekor QM Hldg 23 FRN
6.0 %
Hoegh LNG Holdings Limited 5.29%
5.6 %
Ocean Yield ASA 3.92%
5.5 %
2018-15.06.21 Secured Unitary 144A/Reg S Floating Rate
5.5 %
Wallenius Wilhelmsen Asa 3.33%
5.2 %
*! PERSONALHUSET AS 19/22
5.1 %
Navigator Holdings Ltd 7.85%
4.9 %
Advanzia Bank FRN
4.8 %
Fjord1 22 FRB
3.7 %