Allianz Global Water AT EUR

Bransjefond, Vann
Utvikling 1 år+ 11.56 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
118.68 EUR
Dagens kursendring
- 0.69 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.1 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
Resultatsbasert avgift
30 %
Belåningsgrad
0 %
Al
Allianz Global Water AT EUR

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management. The Sub-Fund is SDG-Aligned & Sustainability-Themed.

ISIN
LU1890834598
Kategori
Bransjefond, Vann
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
24. oktober 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon
Faktaskjema savnet

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Andreas Fruschki
Forvaltet fondet siden
29. august 2018
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aksjer
97.5 %
Kort rente
2.5 %

Største regioner

USA 55.9 %
Storbritannia 15.0 %
Europa ex. Euro 10.3 %
Eurosonen 10.2 %

Største bransjer

Industri
42.6 %
Verktøy
37.4 %
Helsevern
15.0 %
Materialer
2.5 %
Teknologi
2.5 %