Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD

Asia eks. Japan
Utvikling 1 år+ 21.18 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (6.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
396.59 USD
Dagens kursendring
+ 3.01 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.04 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.65 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Vo
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD

Vontobel Fund – Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (the Sub-Fund) aims to achieve the highest possible capital growth in USD.Up to 33% of the Sub-Fund’s assets may be invested out-side the aforementioned investment universe. The Sub-Fund may also hold cash. The reference currency is not necessarily identical to the investment currencies of the Sub-Fund.

ISIN
LU0384409263
Kategori
Asia eks. Japan
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. november 2008
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Thomas Schaffner
Forvaltet fondet siden
27. februar 2013
Vontobel Asset Management S.A.2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg
http://www.vontobel.com
Aksjer
97.9 %
Kort rente
2.1 %

Største regioner

Asia Emerging 69.2 %
Asia 30.8 %

Største bransjer

Kommunikasjon
20.5 %
Teknologi
20.0 %
Finans
19.1 %
Konsumentvarer
13.0 %
Eiendom
8.9 %
Verktøy
8.6 %
SAMSUNG ELECTRONICS - SHS SPONSORED GLOBAL ADRS REPR 1/2 VTG SHS
3.6 %
China Resources Land Ltd
3.3 %
China Overseas Land & Investment Ltd
3.3 %
Indraprastha Gas Ltd
3.2 %
China Gas Holdings Ltd
3.2 %