Core Ny Teknik A

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år 0 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (20.8.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
114.21 SEK
Dagens kursendring
+ 0.51 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
13:00
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
70 %
Co
Core Ny Teknik A

The fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies active in the field of technology, health and digital brands. The fund focuses on small and mid-size companies with a high level of innovation listed in the Nordic region. The fund favours businesses with profitable growth and strong cash flows. Up to 30 percent of the fund can be invested globally outside of the Nordic region. The fund is primarily aimed at long-term investors and is well suited for those who believe that software, health and digital brands are becoming an important part of the future. The fund's investment decision considers sustainability and believes in technical innovation and active stewardship through dialouge are key factors to increase the probability of sustainable value creation.

ISIN
SE0012193019
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
4. februar 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Erik Sprinchorn
Forvaltet fondet siden
4. februar 2019
TIN Fonderc/o Atle Investment Services AB114 46 Stockholm
+46 8 520 277 44http://www.tinfonder.se
Aksjer
90.2 %
Kort rente
7.9 %
Øvrig
1.9 %

Største regioner

Europa ex. Euro 65.2 %
Eurosonen 13.2 %
USA 12.9 %
Asia Emerging 4.1 %

Største bransjer

Teknologi
57.6 %
Helsevern
27.0 %
Konsumentvarer
13.8 %
Industri
1.6 %