Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI AE C

Europa, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 6.21 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
128.48 EUR
Dagens kursendring
- 0.33 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
13:00
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.55 %
Løpende kostnader
0.35 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.2 %
- Returprovisjon
0.1 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Am
Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI AE C

To track the performance of MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

ISIN
LU1861136833
Kategori
Europa, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
11. september 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Amundi Luxembourg S.A.5, Allée Scheffer,2520 Luxembourg
+352 47 676667http://www.amundi.com
Aksjer
99.3 %
Kort rente
0.7 %

Største regioner

Eurosonen 54.0 %
Europa ex. Euro 31.8 %
Storbritannia 10.9 %
USA 3.3 %

Største bransjer

Helsevern
17.5 %
Finans
17.0 %
Industri
11.7 %
Teknologi
11.2 %
Forbruksvarer
11.1 %
Konsumentvarer
10.8 %
ASML Holding NV
5.5 %
Sap SE
5.3 %
ROCHE HOLDING LTD
5.0 %
Novo Nordisk B A/S
4.7 %
Siemens AG
4.3 %
Allianz SE
4.0 %
L'Oreal
3.1 %
Schneider Electric SE
3.0 %
Adidas AG
2.7 %
Zurich Insurance Group AG
2.5 %