FIRST Høyrente

Rente, NOK High Yield
Utvikling 1 år+ 2.7 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (17.10.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1034.41 NOK
Dagens kursendring
+ 0.04 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.75 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.75 %
Resultatsbasert avgift
10 %
Belåningsgrad
80 %
FI
FIRST Høyrente

Fondet er et obligasjonsfond, og skal i hovedsak investere i obligasjoner notert på Oslo Børs. De fleste obligasjonene vil ha høy kredittrisiko (”High Yield”), det vil si at de har lavere kredittrating enn BBB-. Obligasjoner i denne kategorien kjennetegnes ved høy avkastning, men også høyere misligholdsrisiko enn obligasjoner med lav risiko. For å redusere risikoen knyttet til mislighold vil investeringene fordeles på flere utstedere.

ISIN
NO0010602188
Kategori
Rente, NOK High Yield
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. mars 2011
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Henry Grepstad
Forvaltet fondet siden
1. desember 2011
FIRST Fondene ASMunkedamsveien 45EN-0250 Oslo
+47 22015500http://www.firstfondene.no
Lang rente
84.0 %
Kort rente
11.7 %
Øvrig
4.1 %
Aksjer
0.3 %

Største regioner

Europa ex. Euro 53.9 %
Eurosonen 40.7 %
Latin-Amerika 5.4 %

Største bransjer

Olje & Gass
100 %
Golar LNG Partners LP 8.41%
4.3 %
Gaslog Ltd 8.87%
3.5 %
Havil 23 144A-S FRN
3.0 %
DDM2 senior secured bonds
2.9 %
American Tanker, Inc 9.25%
2.7 %
KISTEFOS AS 17/21
2.5 %
Hoist Kredit AB 3.88%
2.4 %
European Energy A.S 5.35%
2.3 %
DNO NORTH SEA PLC 8%
2.2 %
Catena Media Public Limited Company 5.5%
2.1 %