FIRST Globalt Fokus

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år- 16.79 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (17.10.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
932.36 NOK
Dagens kursendring
+ 0.8 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
Resultatsbasert avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
FI
FIRST Globalt Fokus

Fondets portefølje vil bestå av et fokusert utvalg globale aksjer. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensialet. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt

ISIN
NO0010802556
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. september 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Martin Mølsæter
Forvaltet fondet siden
15. september 2017
FIRST Fondene ASMunkedamsveien 45EN-0250 Oslo
+47 22015500http://www.firstfondene.no
Aksjer
96.5 %
Kort rente
3.5 %

Største regioner

Eurosonen 42.0 %
Europa ex. Euro 34.6 %
Storbritannia 12.6 %
USA 9.1 %

Største bransjer

Materialer
22.7 %
Olje & Gass
18.3 %
Industri
17.5 %
Teknologi
16.7 %
Konsumentvarer
14.7 %
Finans
10.1 %