Fronteer Harvest K

Global, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år+ 2.13 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.8.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
127.01 NOK
Dagens kursendring
+ 0.15 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.05 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.99 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
Fr
Fronteer Harvest K

Fondet er et aksjefond som investerer globalt i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, med eksponering mot både utviklete markeder og vekstmarkeder. Eksponering mot aksjemarkeder oppnås gjennom investering i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, samt i aksje- og aksjerelaterte derivater. Fondets mål er å levere høyest mulig risikojusterte avkastning på lang sikt. Fondets referanseindeks er Thomson Reuters Global Equity Index (SEK). Indeksen skal omfatte utbytte. Fondets midler kan uten restriksjoner investeres uavhengig av bransje og geografisk område. Fondet er ikke bundet til investeringer i finansielle instrumenter utstedt av bestemte utstedere eller lignende. Imidlertid skal minst 90 % av fondets midler investeres i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapir som omsettes i et regulert marked. Fondet kan på det meste investere 10 prosent av fondets verdi i andre fond eller fondsvirksomhet.

ISIN
SE0009779630
Kategori
Global, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
26. juni 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon
Faktaskjema savnet

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Bernt Christian Brun
Forvaltet fondet siden
26. mai 2016
Harvest Funds112 Ballymeade Drive19810 Wilmington
https://www.harvestfund.se
Aksjer
98.8 %
Kort rente
1.2 %

Største regioner

USA 46.1 %
Eurosonen 16.2 %
Canada 11.6 %
Asia Emerging 6.6 %

Største bransjer

Konsumentvarer
23.5 %
Forbruksvarer
16.0 %
Finans
15.5 %
Industri
12.2 %
Verktøy
11.6 %
Kommunikasjon
6.3 %