Fondita Healthcare B

Bransjefond, Helsevern
Utvikling 1 år+ 22 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (3.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
122.73 EUR
Dagens kursendring
+ 1.05 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Fo
Fondita Healthcare B

ISIN
FI4000321096
Kategori
Bransjefond, Helsevern
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
14. juni 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tom Lehto
Forvaltet fondet siden
14. juni 2018
Fondita Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 48 A, Helsinki
+358 9 6689890http://www.fondita.fi
Aksjer
99.4 %
Kort rente
0.6 %

Største regioner

Europa ex. Euro 43.1 %
Eurosonen 29.1 %
USA 24.2 %
Storbritannia 3.6 %

Største bransjer

Helsevern
96.7 %
Teknologi
2.7 %
Finans
0.6 %