Sparinvest SICAV Procedo EUR R

Kombinasjonsfond, EUR Aggressiv - Global
Utvikling 1 år+ 3.27 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
192.97 EUR
Dagens kursendring
+ 0.13 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.21 %
Løpende kostnader
1.63 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
- Returprovisjon
0.63 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Sp
Sparinvest SICAV Procedo EUR R

The investment policy is aimed at investors with a medium to long term investment horizon, having a medium tolerance for risk. Therefore, the Sub-Fund will, under normal circumstances, invest in both bonds and equities, which may show substantial price fluctuations. The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets of up to 15% of the total assets of the Sub-Fund, however these liquid assets will never in themselves constitute an investment objective.

ISIN
LU0139792278
Kategori
Kombinasjonsfond, EUR Aggressiv - Global
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
14. desember 2001
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Not Disclosed
Forvaltet fondet siden
1. juni 2020
Sparinvest S.A.28, Boulevard RoyalL-2449 Luxembourg
+352 2627471http://www.sparinvest.lu
Aksjer
64.1 %
Lang rente
29.4 %
Øvrig
4.4 %
Kort rente
2.0 %

Største regioner

USA 31.1 %
Eurosonen 24.0 %
Japan 18.4 %
Europa ex. Euro 12.5 %

Største bransjer

Finans
18.8 %
Industri
11.8 %
Teknologi
10.4 %
Kommunikasjon
10.1 %
Konsumentvarer
9.7 %
Helsevern
9.5 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5%
2.8 %
Denmark --- 4.5 % 2008-15.11.39
1.1 %
Realkredit Danmark A/S 1%
0.9 %
Nykredit Realkredit A/S 1%
0.8 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
0.8 %
Nordea Kredit Realkredit A/S 0.5%
0.8 %
Realkredit Danmark A/S 0.5%
0.7 %
Realkredit Danmark A/S 0.5%
0.7 %
NESTLE SA
0.6 %
Microsoft Corporation
0.6 %