Invesco Asia Asset Allc A USD Acc

Kombinasjonsfond, Asia
Utvikling 1 år+ 14.18 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
26.42 USD
Dagens kursendring
+ 0.38 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
75 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.34 %
Løpende kostnader
1.67 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
- Returprovisjon
0.63 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
In
Invesco Asia Asset Allc A USD Acc

Fondets mål er å oppnå inntekt og langsiktig kapitalvekst. Fondet har som mål hovedsakelig å investere i andeler fra selskaper og gjeldsinstrumenter i Asia-Stillehavet. Fondet definerer Asia-Stillehavet slik at det omfatter det indiske subkontinentet og Australasia, men ekskluderer Japan. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

ISIN
LU0367026217
Kategori
Kombinasjonsfond, Asia
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
31. oktober 2008
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Chris Lau
Forvaltet fondet siden
12. november 2019
Invesco Management S.A.37A Avenue JF KennedyL-1855 Luxembourg
(+353) 1 4398100http://www.invescomanagementcompany.lu
Aksjer
65.3 %
Lang rente
31.5 %
Øvrig
2.1 %
Kort rente
1.2 %

Største regioner

Asia 50.9 %
Asia Emerging 47.1 %
USA 2.0 %
Storbritannia 0.2 %

Største bransjer

Konsumentvarer
24.4 %
Kommunikasjon
22.4 %
Teknologi
20.1 %
Forbruksvarer
9.7 %
Finans
7.7 %
Verktøy
6.1 %
Tencent Holdings Ltd
4.4 %
President Chain Store Corp
4.2 %
Sun Art Retail Group Ltd
3.9 %
Samsung Electronics Co Ltd
3.3 %
JD.com, Inc. - American Depositary Shares
3.2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.0 %
Huayu Automotive Systems Co Ltd
2.8 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
2.8 %
TTW PCL
2.6 %
China Mobile Ltd
2.6 %
MediaTek Inc
2.4 %