JPM Global Balanced A (dist) EUR

Kombinasjonsfond, EUR Moderat - Global
Utvikling 1 år+ 15.86 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
135.99 EUR
Dagens kursendring
+ 0.77 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.25 %
Løpende kostnader
1.65 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.45 %
- Returprovisjon
0.73 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
JP
JPM Global Balanced A (dist) EUR

Underfondets investeringsmål er på lang sikt (minst 3 år)å oppnå kapitalstigninger som er tilstrekkelig til å utligne virkningen av inflasjonen i de EU medlemslandene som er med i ØMU (Den økonomiske og monetære union).

ISIN
LU0247991317
Kategori
Kombinasjonsfond, EUR Moderat - Global
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. mai 2006
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Katy Thorneycroft
Forvaltet fondet siden
13. februar 2018
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.European Bank & Business Centre 6, route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+352 34 101http://www.jpmorganassetmanagement.com
Aksjer
49.8 %
Lang rente
45.6 %
Kort rente
4.5 %

Største regioner

USA 60.2 %
Eurosonen 10.2 %
Japan 7.6 %
Europa ex. Euro 5.4 %

Største bransjer

Teknologi
22.9 %
Finans
14.0 %
Konsumentvarer
13.9 %
Helsevern
12.8 %
Kommunikasjon
10.5 %
Industri
9.9 %
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURH
7.1 %
United States Treasury Notes 2%
4.2 %
United States Treasury Notes 2.5%
3.2 %
United States Treasury Notes 2.38%
3.1 %
United States Treasury Notes 1.62%
3.1 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
2.9 %
Microsoft Corporation
2.3 %
Amazon.com, Inc.
2.0 %
United States Treasury Bonds 3.75%
1.9 %
United States Treasury Bonds 3.62%
1.8 %