Nordea Stabil Avkastning

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år- 0.83 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1965.46 NOK
Dagens kursendring
+ 0.09 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.96 %
Løpende kostnader
1.31 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.3 %
- Returprovisjon
0.65 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
No
Nordea Stabil Avkastning

Nordea Stabil Avkastning investerer i internasjonale rentepapirer og internasjonale aksjer. Fondets aksjedel vil kunne variere fra 25% til 75% over tid, men aksjeandelen svinger mindre enn aksjemarkedet generelt. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater uavhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Slike aksjer har vist seg å gi en mer stabil verdiutvikling over tid, og har hittil vist seg å gi like god avkastning som mer risikofylte selskaper over tid.

ISIN
NO0010325863
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
19. april 2006
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Robert Næss
Forvaltet fondet siden
31. desember 2010
Nordea Funds LtdEssendropsgate 9
+47 22 485420http://www.nordea.no/investmentfunds
Aksjer
47.7 %
Lang rente
34.0 %
Kort rente
18.2 %

Største regioner

USA 53.8 %
Europa ex. Euro 17.4 %
Eurosonen 8.7 %
Japan 8.6 %

Største bransjer

Helsevern
28.3 %
Teknologi
14.6 %
Kommunikasjon
13.3 %
Finans
11.8 %
Industri
6.8 %
Konsumentvarer
6.3 %
Nordea Obligasjon III
17.6 %
Nordea Pro Stable Return K EUR
17.0 %
Nordea Kort Obligasjon III
13.9 %
Nordea Stabile Aksjer Global
12.5 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
10.1 %
Nordea Norge Verdi
8.7 %
Nordea Obligasjon II
8.6 %
Nordea Global High Yield NOK
4.7 %
DnB Boligkreditt AS
2.5 %
Nordea Eiendomskreditt As 1.04%
1.3 %