Nordea Stabil Avkastning

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 8.21 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (14.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2077.67 NOK
Dagens kursendring
+ 0.02 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.3 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.3 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
No
Nordea Stabil Avkastning

Nordea Stabil Avkastning investerer i internasjonale rentepapirer og internasjonale aksjer. Fondets aksjedel vil kunne variere fra 25% til 75% over tid, men aksjeandelen svinger mindre enn aksjemarkedet generelt. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater uavhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Slike aksjer har vist seg å gi en mer stabil verdiutvikling over tid, og har hittil vist seg å gi like god avkastning som mer risikofylte selskaper over tid.

ISIN
NO0010325863
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
19. april 2006
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Robert Næss
Forvaltet fondet siden
31. desember 2010
Nordea Funds Oy, Norwegian BranchEssendropsgate 9
+47 22 485420http://www.nordea.no/investmentfunds
Aksjer
44.3 %
Lang rente
33.8 %
Kort rente
22.0 %

Største regioner

USA 47.9 %
Europa ex. Euro 21.3 %
Japan 9.4 %
Eurosonen 7.9 %

Største bransjer

Helsevern
26.5 %
Finans
14.6 %
Kommunikasjon
12.2 %
Teknologi
11.3 %
Industri
9.2 %
Forbruksvarer
7.7 %
Nordea Pro Stable Return K EUR
17.4 %
Nordea Obligasjon III
17.3 %
Nordea Norge Verdi
10.2 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
8.9 %
Nordea Stabile Aksjer Global
8.6 %
Nordea Obligasjon II
7.1 %
Nordea Global High Yield NOK
5.2 %
DnB Boligkreditt AS 1.99%
2.2 %
Nordea Eiendomskreditt As 2.07%
2.2 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer