Storebrand Kombinasjon A

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 5.83 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2103.24 NOK
Dagens kursendring
+ 0.31 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.10 %
Løpende kostnader
0.8 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.8 %
- Returprovisjon
0 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
St
Storebrand Kombinasjon A

Storebrand Kombinasjon er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg; aktive aksje- og rentefond, modellbaserte faktorfond, samt indeksfond. Forvalters muligheter til å skape meravkastning over tid ivaretas i hovedsak gjennom høyere eller lavere aksjeandel (maks 70 prosent aksjer, minimum 30 prosent), ulike geografisk områder, samt bruk av faktorfond og aktive fond. Fondet er et UCITS fond, og referanseindeksen er en sammensatt indeks. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010302854
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
10. februar 2006
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Olav Chen
Forvaltet fondet siden
7. mars 2006
Storebrand Asset Management ASProfessor Kohts vei 91327 Lysaker
+47 (0) 22 31 50 50http://www.storebrand.no/fondene
Aksjer
54.0 %
Lang rente
53.5 %
Øvrig
0.6 %

Største regioner

USA 42.9 %
Europa ex. Euro 32.7 %
Eurosonen 6.9 %
Asia Emerging 3.6 %

Største bransjer

Teknologi
17.3 %
Finans
16.3 %
Kommunikasjon
10.8 %
Forbruksvarer
10.1 %
Industri
9.6 %
Helsevern
9.5 %
Storebrand Norsk Kreditt IG B
18.5 %
Storebrand Rente+ A
18.5 %
Storebrand Global Indeks B
14.5 %
Storebrand Indeks - Norge A
8.3 %
Delphi Global N
8.3 %
Storebrand Norge B
8.3 %
Storebrand Høyrente A
4.1 %
Storebrand Likviditet B
3.3 %