SEB Emerging Markets C USD

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 8.45 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (16.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
3.19 USD
Dagens kursendring
- 0.17 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.85 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
SE
SEB Emerging Markets C USD

Dette fondet er aktivt forvaltet og fokuserer på fremvoksende markeder. Fondets forvalter søker å få til en bedre utvikling enn avkastningen på MSCI Emerging Markets Net Return Index (en global aksjeindeks med fokus på fremvoksende markeder som reinvester utbytte). Hovedkategorien innen finansinstrumenter er aksjer og aksjerelaterte instrumenter. Derivater kan benyttes til å nå investeringsmålet samt til å effektivisere forvaltningen.

ISIN
LU0037256269
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. september 1992
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Marie-Anne Meldahl
Forvaltet fondet siden
22. juni 2015
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aksjer
99.0 %
Kort rente
1.0 %

Største regioner

Asia Emerging 40.2 %
Asia 24.5 %
Europe Emerging 15.0 %
Latin-Amerika 12.1 %

Største bransjer

Finans
20.4 %
Teknologi
17.2 %
Olje & Gass
14.1 %
Materialer
11.4 %
Konsumentvarer
9.4 %
Industri
7.9 %
Shinhan Financial Group Co Ltd
2.9 %
Daqin Railway Co Ltd
2.9 %
Bank of Communications Co Ltd Class H
2.9 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd
2.6 %
Industrial Bank of Korea
2.5 %
CNOOC Ltd
2.5 %
Kumba Iron Ore Ltd
2.3 %
HCL Technologies Ltd
2.2 %
Yuanta Financial Holdings Co Ltd
2.0 %
Tencent Holdings Ltd
1.9 %