Öhman Etisk Index Sverige A

Sverige
Utvikling 1 år+ 21.78 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
339.56 SEK
Dagens kursendring
0 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.55 %
Løpende kostnader
0.49 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.48 %
- Returprovisjon
0.24 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Öh
Öhman Etisk Index Sverige A

Fondet er et aksjeindeksfond med fokus på det svenske markedet, og fondets målsetting er å etterligne sammensetningen av aksjeindeksen OMX Stockholm Benchmark Cap Index og dermed også reflektere avkastningen som genereres av indeksen. Imidlertid ekskluderes selskaper som har mer enn 5 prosent av virksomheten innenfor alkohol, tobakk, våpen, pornografi og spel. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og andre omsettelige aksjerelaterte verdipapirer. Fondet kan benytte derivatinstrumenter med sikte på å effektivisere forvaltningen.

ISIN
SE0001463449
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
24. august 2005
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tobias Övelius
Forvaltet fondet siden
1. oktober 2008
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Aksjer
100.0 %

Største regioner

Europa ex. Euro 96.9 %
Eurosonen 2.4 %
USA 0.7 %
Japan 0 %

Største bransjer

Industri
40.4 %
Finans
15.1 %
Teknologi
14.3 %
Eiendom
6.7 %
Konsumentvarer
6.5 %
Kommunikasjon
5.9 %