SKAGEN Vekst A

Global, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år- 2.23 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (1.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2447.05 NOK
Dagens kursendring
- 0.28 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
SK
SKAGEN Vekst A

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar, gjennom en aktiv forvaltet portefølje av nordiske og globale aksjer. SKAGEN Vekst er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondet skal investere minst 50 prosent av sine midler i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked eller selskaper hjemmehørende i Norden. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Kombinasjonen av et nordisk og et globalt mandat gjør at fondet kan ta del i verdiskapningen i sektorer og bransjer som ikke er tilgjengelige på det nordiske markedet.

ISIN
NO0008000445
Kategori
Global, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. desember 1993
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Søren Christensen
Forvaltet fondet siden
10. april 2018
SKAGEN ASSkagen 3, Torgterrassen, 5. etasje4001 Stavanger
+47 51 80 39 00http://www.skagenfondene.no
Aksjer
96.5 %
Kort rente
3.5 %

Største regioner

Europa ex. Euro 56.4 %
USA 15.0 %
Asia 11.9 %
Europe Emerging 5.1 %

Største bransjer

Industri
22.5 %
Finans
19.7 %
Materialer
12.1 %
Helsevern
11.2 %
Kommunikasjon
9.7 %
Teknologi
9.3 %
Citigroup, Inc.
3.5 %
Kinnevik AB ser. B
3.4 %
China Mobile Ltd
2.9 %
CK Hutchison Holdings Ltd
2.9 %
ROYAL DUTCH SHELL-A
2.9 %