SKAGEN Global A

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 17.01 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (1.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2252.38 NOK
Dagens kursendring
+ 0.05 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
SK
SKAGEN Global A

SKAGEN Global har et internasjonalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse.

ISIN
NO0008004009
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
7. august 1997
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Knut Gezelius
Forvaltet fondet siden
1. mai 2014
SKAGEN ASSkagen 3, Torgterrassen, 5. etasje4001 Stavanger
+47 51 80 39 00http://www.skagenfondene.no
Aksjer
98.4 %
Kort rente
1.6 %

Største regioner

USA 78.3 %
Eurosonen 9.0 %
Storbritannia 6.6 %
Europa ex. Euro 3.9 %

Største bransjer

Finans
40.5 %
Teknologi
17.3 %
Helsevern
10.4 %
Konsumentvarer
9.2 %
Industri
8.9 %
Kommunikasjon
8.6 %