Simplicity Norden

Norden
Utvikling 1 år+ 13.92 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
696.61 SEK
Dagens kursendring
+ 1.38 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.11 %
Løpende kostnader
1.61 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.7 %
- Returprovisjon
0.8 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Si
Simplicity Norden

The fund invests in equities listed on any of the four major Nordic markets. It uses a pure quantitative investment approach seeking stocks with a high degree of long-term relative momentum.

ISIN
SE0000988750
Kategori
Norden
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
23. september 2002
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ulf Ingemarson
Forvaltet fondet siden
23. september 2002
Simplicity ABSödra Hamnvägen 12432 44 Varberg
+46 340 219500http://www.simplicity.se
Aksjer
98.5 %
Kort rente
1.5 %

Største regioner

Europa ex. Euro 80.8 %
Eurosonen 16.7 %
Storbritannia 2.5 %

Største bransjer

Finans
21.3 %
Helsevern
15.8 %
Forbruksvarer
15.0 %
Materialer
14.0 %
Industri
12.3 %
Kommunikasjon
9.8 %