ODIN Emerging Markets C

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år- 0.82 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (17.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
285.48 NOK
Dagens kursendring
- 0.04 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.02 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
OD
ODIN Emerging Markets C

ODIN Emerging Markets er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra fremvoksende markeder eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn sin referanseindeks.

ISIN
NO0010028962
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. november 1999
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Oddbjørn Dybvad
Forvaltet fondet siden
1. desember 2010
ODIN Forvaltning ASFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Aksjer
94.4 %
Kort rente
5.6 %

Største regioner

Asia Emerging 56.1 %
Afrika 25.8 %
Latin-Amerika 7.3 %
USA 4.9 %

Største bransjer

Finans
30.9 %
Forbruksvarer
20.4 %
Konsumentvarer
18.6 %
Industri
14.4 %
Teknologi
10.7 %
Materialer
4.3 %
HDFC Bank Limited
7.9 %
Bid Corp Ltd
7.7 %
Bidvest Group Ltd
7.2 %
Garware Technical Fibres Ltd
4.7 %
PSG Group Ltd
4.7 %
Hartalega Holdings Bhd
4.6 %
Housing Development Finance Corp Ltd
4.6 %
Capitec Bank Holdings Ltd
4.5 %
Tencent Holdings Ltd
4.5 %
Public Bank Bhd
4.4 %