ODIN Global C

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 14 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (23.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
291.3 NOK
Dagens kursendring
- 0.27 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
OD
ODIN Global C

Fondet er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden.

ISIN
NO0010028988
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. november 1999
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Oddbjørn Dybvad
Forvaltet fondet siden
1. januar 2010
ODIN Forvaltning ASFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Aksjer
97.7 %
Kort rente
2.3 %

Største regioner

USA 28.5 %
Storbritannia 26.9 %
Europa ex. Euro 13.6 %
Eurosonen 11.8 %

Største bransjer

Teknologi
22.3 %
Industri
19.9 %
Konsumentvarer
14.1 %
Finans
10.3 %
Forbruksvarer
10.1 %
Helsevern
8.2 %