DNB Global

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 10.19 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (22.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
5211.56 NOK
Dagens kursendring
+ 0.48 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.4 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
DN
DNB Global

DNB Global investerer i fondet DNB Global (IV). DNB Global (IV) er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i utviklede økonomier notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Global (IV) gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

ISIN
NO0008002102
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
13. juli 1987
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Rune Kaland
Forvaltet fondet siden
1. november 2016
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
96.6 %
Kort rente
3.4 %

Største regioner

USA 61.1 %
Eurosonen 18.5 %
Storbritannia 12.5 %
Japan 4.9 %

Største bransjer

Teknologi
17.6 %
Finans
17.6 %
Helsevern
15.0 %
Konsumentvarer
14.3 %
Industri
10.2 %
Olje & Gass
8.9 %
DNB Global (IV)
99.5 %