FIM Brands

Bransjefond, Forbruksvarer og tjenester
Utvikling 1 år+ 19.24 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
33.37 EUR
Dagens kursendring
- 1.27 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.81 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.7 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
FI
FIM Brands

Fondet plasserer sin kapital i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer i selskap, som representerer globalt eller lokalt kjente og sterke varemerker. Plasseringene gjøres verdensomspennende i børsnoterte aksjer med tyngdepunkt på aksjer i europeiske og nordamerikanske selskap. Målet med fondets investeringer er å gi best mulig avkastning på kapitalen på lang sikt – og bedre avkastning enn referanseindeksen – via en aktiv forvaltning. Referanseindeksen er en kurv bestående av indeksen MSCI Daily TR All Countries World Index Consumer Discreationary USD (50 %) och MSCI Daily TR All Countries World Index Consumer Staples (50 %)

ISIN
FI0008801428
Kategori
Bransjefond, Forbruksvarer og tjenester
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
8. mai 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Mikko Linnanvuori
Forvaltet fondet siden
1. mars 2014
FIM Varainhoito OyMikonkatu 900100 Helsinki
+358 9 613 4600http://www.fim.com
Aksjer
98.9 %
Kort rente
1.1 %

Største regioner

USA 62.2 %
Eurosonen 13.4 %
Storbritannia 8.9 %
Europa ex. Euro 5.7 %

Største bransjer

Konsumentvarer
46.8 %
Forbruksvarer
45.7 %
Kommunikasjon
6.0 %
Teknologi
0.9 %
Helsevern
0.5 %