DNB Miljøinvest

Bransjefond, Alternativ energi
Utvikling 1 år- 13.12 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (15.8.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
612.46 NOK
Dagens kursendring
- 0.82 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.51 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
DN
DNB Miljøinvest

DNB Miljøinvest er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet tema, relativ verdsettelse, verdiskapning og momentum.

ISIN
NO0010102890
Kategori
Bransjefond, Alternativ energi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
6. november 1989
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jon Sigurdsen
Forvaltet fondet siden
19. april 2007
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
98.1 %
Kort rente
1.9 %

Største regioner

USA 52.4 %
Eurosonen 17.6 %
Asia Emerging 12.8 %
Canada 7.9 %

Største bransjer

Materialer
26.5 %
Verktøy
24.2 %
Konsumentvarer
21.0 %
Industri
12.0 %
Teknologi
9.7 %
Olje & Gass
6.4 %