Alfred Berg Likviditet Pluss

Rente, NOK Pengemarked - kort
Utvikling 1 år+ 1.5 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
103.53 NOK
Dagens kursendring
0 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.4 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
90 %
Al
Alfred Berg Likviditet Pluss

Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.

ISIN
NO0010089428
Kategori
Rente, NOK Pengemarked - kort
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. oktober 1991
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Torolv Herstad
Forvaltet fondet siden
25. september 2017
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Lang rente
86.9 %
Kort rente
13.1 %
Nordea Bank ABP 0.01%
3.4 %
Sparebanken Ost 0.01%
3.3 %
Vasakronan AB 0.02%
3.2 %
SpareBank 1 SR-Bank 2.32%
3.2 %
DnB Bank ASA 0.01%
2.7 %
Norwegian Property AS 0.03%
2.5 %
DnB Bank ASA 0.01%
2.4 %
Islandsbanki hf. 0.02%
2.3 %
Sparebanken Vest 1.04%
2.2 %
Sparebank 1 Nord-Norge 1.23%
2.2 %