Alfred Berg Kort Obligasjon

Rente, NOK Korte obligasjoner
Utvikling 1 år+ 0.07 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (20.8.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
101.4 NOK
Dagens kursendring
+ 0.02 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.4 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
90 %
Al
Alfred Berg Kort Obligasjon

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 3 måneder og 2 år. Alfred Berg Kort Obligasjon har lav kredittrisiko og er veldiversifisert.

ISIN
NO0010089535
Kategori
Rente, NOK Korte obligasjoner
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
28. desember 1997
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Morten Steinsland
Forvaltet fondet siden
1. oktober 2010
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Lang rente
96.7 %
Kort rente
3.3 %
Stadshypotek Ab (Publ) 0.02%
8.4 %
Nordea Eiendomskreditt As 0.02%
8.2 %
Rogaland Fylkeskom 0.02%
7.5 %
SpareBank 1 SMN 0.02%
6.6 %
Sparebank 1 Nord-Norge 0.02%
6.6 %
DnB Bank ASA 1.97%
5.8 %
Sparebanken Vest 0.02%
5.0 %
Arion Banki Hf 4.33%
4.2 %
SpareBank 1 SR-Bank 0.02%
4.2 %
KLP Kommunekreditt AS 0.02%
4.1 %