Öhman Etisk Index Europa

Europa, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 2.95 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
168.53 SEK
Dagens kursendring
- 0.42 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.65 %
Løpende kostnader
0.68 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.65 %
- Returprovisjon
0.33 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Öh
Öhman Etisk Index Europa

n/a

ISIN
SE0000577975
Kategori
Europa, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
18. oktober 1999
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Björn Nylund
Forvaltet fondet siden
1. september 2009
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Aksjer
98.4 %
Øvrig
1.6 %

Største regioner

Eurosonen 47.4 %
Europa ex. Euro 28.5 %
Storbritannia 22.1 %
USA 2.1 %

Største bransjer

Helsevern
21.2 %
Finans
17.0 %
Industri
13.6 %
Forbruksvarer
9.8 %
Konsumentvarer
9.4 %
Teknologi
9.2 %
ROCHE HOLDING LTD
3.9 %
NOVARTIS
3.4 %
ASML Holding NV
3.3 %
Unilever PLC
2.6 %
Sap SE
2.2 %
ASTRAZENECA PLC
2.1 %
Novo Nordisk B A/S
1.9 %
Sanofi SA
1.7 %
HSBC HOLDINGS PLC
1.7 %
Allianz SE
1.6 %