BL-Global Equities B Akk

Globale, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 16.1 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (27.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
922.23 EUR
Dagens kursendring
+ 0.59 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.44 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
BL
BL-Global Equities B Akk

To achieve a capital gain over the long term. The sub-fund invests a minimum of two thirds of its total assets in equities, without geographical, sectorial or monetary limitation. The sub-fund may invest up to 33% of its total assets in UCITS and other UCIs. The sub-fund may also invest in derivative products, for the purpose of hedging or optimising portfolio exposure.

ISIN
LU0117287580
Kategori
Globale, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
31. oktober 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Joël Reuland
Forvaltet fondet siden
6. november 2000
BLI - Banque de Luxembourg Investments SABanque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg2449 Luxembourg
+352 26 26 99-1http://www.banquedeluxembourg.com
Aksjer
94.1 %
Kort rente
6.0 %

Største regioner

USA 32.0 %
Eurosonen 24.3 %
Japan 12.7 %
Asia 9.6 %

Største bransjer

Forbruksvarer
28.7 %
Helsevern
19.5 %
Teknologi
14.9 %
Industri
14.6 %
Konsumentvarer
10.2 %
Finans
5.5 %