Vontobel Emerging Markets Eq B USD

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 8.57 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
806.58 USD
Dagens kursendring
+ 0.35 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
75 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.35 %
Løpende kostnader
2.04 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.65 %
- Returprovisjon
0.99 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Vo
Vontobel Emerging Markets Eq B USD

Fondet investerer i aksjer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med aksjewarrants og i en mindre grad warrants, utstedt av selskaper i utviklingsland.

ISIN
LU0040507039
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
3. november 1992
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Matthew Benkendorf
Forvaltet fondet siden
7. mars 2016
Vontobel Asset Management S.A.2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg
http://www.vontobel.com
Aksjer
98.0 %
Kort rente
2.0 %
Øvrig
0.5 %

Største regioner

Asia Emerging 47.3 %
Asia 26.8 %
Eurosonen 11.7 %
Latin-Amerika 7.5 %

Største bransjer

Kommunikasjon
21.8 %
Forbruksvarer
21.5 %
Teknologi
20.0 %
Konsumentvarer
17.1 %
Finans
15.4 %
Industri
2.5 %
Tencent Holdings Ltd
8.0 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
6.9 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.0 %
Naspers Ltd Class N
4.2 %
Unilever
3.8 %
SK Hynix Inc
3.8 %
Heineken NV
3.6 %
Tata Consultancy Services Ltd
3.3 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV
2.7 %
Yum China Holdings, Inc.
2.7 %
HCL Technologies Ltd
2.6 %