Vontobel Emerging Markets Eq B USD

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 9.59 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (16.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
825.39 USD
Dagens kursendring
+ 0.11 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.11 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.65 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
Vo
Vontobel Emerging Markets Eq B USD

Fondet investerer i aksjer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med aksjewarrants og i en mindre grad warrants, utstedt av selskaper i utviklingsland.

ISIN
LU0040507039
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
3. november 1992
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Vontobel Asset Management S.A.2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg
http://www.vontobel.com
Aksjer
97.1 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

Asia Emerging 47.7 %
Latin-Amerika 22.3 %
Asia 17.8 %
Eurosonen 9.3 %

Største bransjer

Finans
29.2 %
Forbruksvarer
26.4 %
Teknologi
21.2 %
Konsumentvarer
9.9 %
Kommunikasjon
3.7 %
Verktøy
3.3 %
HDFC Bank Ltd
5.7 %
Alibaba Group Holding Limited
4.0 %
Tencent Holdings Ltd
4.0 %
Ambev S.A.
3.9 %
Unilever NV DR
3.7 %
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.
3.5 %
Tata Consultancy Services Ltd
3.4 %
HEINEKEN EO 1,60
3.1 %
NetEase, Inc.
3.0 %
HCL Technologies Ltd
2.4 %