Delphi Kombinasjon A

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 11.36 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
5663.83 NOK
Dagens kursendring
+ 0.2 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.15 %
Løpende kostnader
1.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
- Returprovisjon
0.45 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
De
Delphi Kombinasjon A

Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden (aksjedelen) som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BB- på investeringstidspunktet. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondets aksjedel forvaltes av Andreas B. Lorentzen og Halvor Strand Nygård, mens fondets rentedel forvaltes av Espen K. Furnes. Fondet har UCITS status. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010039696
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
20. oktober 1997
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Andreas Berdal Lorentzen
Forvaltet fondet siden
1. januar 2020
Storebrand Asset Management ASProfessor Kohts vei 91327 Lysaker
+47 (0) 22 31 50 50http://www.storebrand.no/fondene
Aksjer
52.9 %
Lang rente
41.7 %
Kort rente
5.3 %

Største regioner

Europa ex. Euro 83.9 %
Eurosonen 16.1 %

Største bransjer

Helsevern
27.7 %
Industri
27.1 %
Finans
14.2 %
Olje & Gass
9.9 %
Teknologi
8.2 %
Kommunikasjon
5.9 %
Novo Nordisk B A/S
4.2 %
FELLESKJOPET AGRI SA 1.73%
3.8 %
Wallenius Wilhelmsen Asa 3.33%
3.5 %
Entra ASA 1.33%
3.5 %
Kongsberg Gruppen Asa 1.17%
3.3 %
Wallenius Wilhelmsen Asa 0%
2.9 %
BW Offshore Ltd 4.79%
2.9 %
Kongsberg Gruppen Asa 1.53%
2.3 %
Nordea Bank Abp
2.3 %
Bavarian Nordic A/S
2.2 %
Dfds As 1.79%
2.2 %