Delphi Kombinasjon A

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 7.53 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (13.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
5436.06 NOK
Dagens kursendring
- 0.09 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
De
Delphi Kombinasjon A

Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden (aksjedelen) som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BB- på investeringstidspunktet. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondets aksjedel forvaltes av Andreas B. Lorentzen, mens fondets rentedel forvaltes av Espen K. Furnes. Fondet har UCITS status. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010039696
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
20. oktober 1997
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Andreas Berdal Lorentzen
Forvaltet fondet siden
1. januar 2020
Storebrand Asset Management ASProfessor Kohts vei 91327 Lysaker
+47 (0) 22 31 50 50http://www.storebrand.no/fondene
Aksjer
56.2 %
Lang rente
32.1 %
Kort rente
11.7 %

Største regioner

Europa ex. Euro 81.1 %
Eurosonen 16.9 %
Asia 1.2 %
USA 0.8 %

Største bransjer

Industri
25.9 %
Finans
14.3 %
Helsevern
14.1 %
Forbruksvarer
14.0 %
Olje & Gass
13.2 %
Konsumentvarer
5.4 %
Novo Nordisk B A/S
5.2 %
FELLESKJOPET AGRI SA 3.24%
3.6 %
Wallenius Wilhelmsen Asa 4.65%
3.3 %
Entra ASA 2.89%
3.3 %
Kongsberg Gruppen Asa 2.7%
3.1 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer