Vontobel Asia Pacific Equity B USD

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan
Utvikling 1 år+ 16.28 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
583.57 USD
Dagens kursendring
+ 0.53 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
75 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.31 %
Løpende kostnader
2 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.65 %
- Returprovisjon
0.99 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Vo
Vontobel Asia Pacific Equity B USD

Vontobel Fund – Far East Equity (the Sub-Fund) aims to achieve the highest possible capital growth in USD.Up to 33% of the Sub-Fund’s assets may be invested out-side the aforementioned investment universe. The Sub-Fund may also hold cash. The reference currency is not necessarily identical to the investment currencies of the Sub-Fund.

ISIN
LU0084408755
Kategori
Asia - Stillehavsområdet eks. Japan
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
25. februar 1998
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Brian Bandsma
Forvaltet fondet siden
7. mars 2016
Vontobel Asset Management S.A.2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg
http://www.vontobel.com
Aksjer
99.4 %
Kort rente
0.6 %

Største regioner

Asia Emerging 71.3 %
Asia 27.0 %
Australia 1.2 %
USA 0.5 %

Største bransjer

Finans
20.4 %
Kommunikasjon
20.0 %
Forbruksvarer
19.2 %
Teknologi
17.6 %
Konsumentvarer
15.2 %
Helsevern
2.2 %
Wuliangye Yibin Co Ltd
4.4 %
SK Hynix Inc
4.3 %
Tata Consultancy Services Ltd
4.0 %
HCL Technologies Ltd
3.4 %
ITC Ltd
2.7 %