Fidelity Switzerland A-Dis-CHF

Sveits, Store selskaper
Utvikling 1 år+ 20.96 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
64.87 CHF
Dagens kursendring
+ 0.94 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.93 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Fi
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF

Investerer i sveitsiske aksjer.

ISIN
LU0054754816
Kategori
Sveits, Store selskaper
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
13. februar 1995
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Andrea Fornoni
Forvaltet fondet siden
1. mars 2018
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Aksjer
95.9 %
Kort rente
4.1 %

Største regioner

Europa ex. Euro 98.9 %
Eurosonen 1.1 %

Største bransjer

Helsevern
38.0 %
Finans
18.2 %
Industri
16.3 %
Materialer
11.0 %
Forbruksvarer
9.2 %
Teknologi
3.9 %
NOVARTIS
9.5 %
ROCHE HOLDING LTD
9.3 %
NESTLE SA
8.7 %
GIVAUDAN
5.6 %
Lonza Group Ltd
5.3 %
Sika AG Registered Shares
4.8 %
Zurich Insurance Group AG
4.5 %
SWISS RA AG
3.6 %
Tecan Group Ltd
3.5 %
Sonova Holding AG
3.4 %