AS SICAV I European Eq A Acc EUR

Europa, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 19.06 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (3.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
64.3 EUR
Dagens kursendring
+ 0.58 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.69 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
AS
AS SICAV I European Eq A Acc EUR

Fondet mål og investeringspolitikk er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere i det vesentlige i aksjer i selskaper som er basert eller utfører det meste av virksomheten i Europa.

ISIN
LU0094541447
Kategori
Europa, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
29. januar 1993
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ben Ritchie
Forvaltet fondet siden
1. september 2015
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Aksjer
97.6 %
Kort rente
2.3 %

Største regioner

Eurosonen 58.1 %
Storbritannia 24.6 %
Europa ex. Euro 17.4 %

Største bransjer

Helsevern
19.7 %
Forbruksvarer
19.3 %
Teknologi
17.8 %
Kommunikasjon
16.8 %
Finans
14.3 %
Industri
8.4 %
ASML Holding NV
5.1 %
Novo Nordisk B A/S
5.1 %
Prosus NV
4.5 %
London Stock Exchange Group PLC
4.4 %
WOLTERS KLUWER N.V.
4.3 %
Deutsche Boerse AG
4.2 %
NESTLE SA
4.1 %
KERRY GROUP PLC
4.1 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
3.8 %
RELX PLC
3.8 %
L'Oreal SA
3.4 %