Templeton Emerging Markets A(acc)USD

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 9.89 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (16.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
41.82 USD
Dagens kursendring
- 0.01 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.15 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
Te
Templeton Emerging Markets A(acc)USD

Fondet vil hovedsakelig investere i aksjer og som et supplement i gjeldspapirer utstedt av foretak som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i utviklingsland eller nye nasjoner, eller av staten i slike land eller nasjoner. Fondet kan også investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra nye markeder eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land.Fondet kan også investere i aksjer og gjeldspapirer fra utstedere som er knyttet til aktiva eller valutaer på nye markeder.

ISIN
LU0128522744
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
14. mai 2001
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aksjer
99.0 %
Kort rente
1.0 %

Største regioner

Asia Emerging 37.0 %
Asia 26.5 %
Latin-Amerika 12.8 %
Afrika 7.5 %

Største bransjer

Teknologi
35.1 %
Finans
26.5 %
Konsumentvarer
17.9 %
Forbruksvarer
6.0 %
Olje & Gass
6.0 %
Materialer
3.2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.8 %
Samsung Electronics Co Ltd
6.8 %
Naspers Ltd Class N
6.1 %
Alibaba Group Holding Limited
4.4 %
ICICI Bank Ltd
4.0 %
Brilliance China Automotive Holdings Ltd
3.4 %
Unilever PLC
3.3 %
Tencent Holdings Ltd
2.9 %
SBERBANK OF RUSSIA
2.7 %
Cognizant Technology Solutions Corporation
2.4 %