Templeton Global Balanced A(Qdis)USD

Kombinasjonsfond, USD Moderat
Utvikling 1 år+ 4.74 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
20.42 USD
Dagens kursendring
+ 0.32 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.47 %
Løpende kostnader
1.65 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.8 %
- Returprovisjon
0.48 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Te
Templeton Global Balanced A(Qdis)USD

Fondet vil primært investere i aksjeobligasjoner, og i statsgjeldsobligasjoner fra utstedere over hele verden. Fondet tar sikte på å oppnå avkastning ved å investere i verdipapirer med fast eller flytende rente og obligasjoner fra staten, enheter tilknyttet staten, og selskaper i land over hele verden. Forvalter vil aldri investere mer enn 40 % av fondets samlede netto aktiva i verdipapirer med fast avkastning.

ISIN
LU0052756011
Kategori
Kombinasjonsfond, USD Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. juni 1994
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Michael Hasenstab
Forvaltet fondet siden
1. august 2006
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aksjer
68.4 %
Kort rente
18.9 %
Lang rente
12.7 %

Største regioner

USA 37.5 %
Japan 21.2 %
Eurosonen 13.8 %
Asia 8.8 %

Største bransjer

Helsevern
19.1 %
Teknologi
17.6 %
Industri
17.2 %
Konsumentvarer
10.8 %
Finans
10.8 %
Materialer
9.9 %
United States Treasury Bills 0.01%
4.4 %
Federal Home Loan Banks 0%
4.0 %
Wheaton Precious Metals Corp
2.9 %
Samsung Electronics Co Ltd
2.0 %
United Parcel Service, Inc.
1.9 %
Dollar Tree, Inc.
1.8 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd
1.8 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
1.8 %
Veolia Environnement SA
1.7 %
Brazil (Federative Republic) 9.61%
1.7 %
Sundrug Co Ltd
1.7 %
BNP Paribas
1.2 %