BGF Euro-Markets A2 EUR

Euroland, Store selskaper
Utvikling 1 år+ 11.39 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
29.69 EUR
Dagens kursendring
- 0.65 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.82 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
BG
BGF Euro-Markets A2 EUR

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i EU-medlemsland som deltar i den økonomiske og pengeunionen i EU (EMU). Dette kan omfatte, etter forvalters skjønn, aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i land som tidligere har deltatt i EMU.Fondet kan også skaffe seg eksponering mot investeringer i EU-medlemsland som, etter forvalters mening, sannsynligvis vil bli medlem av EMU i overskuelig fremtid, og i selskaper som er basert andre steder, men som har sin hovedvirksomhet i land som deltar i EMU.

ISIN
LU0093502762
Kategori
Euroland, Store selskaper
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
4. januar 1999
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Andreas Zoellinger
Forvaltet fondet siden
1. november 2007
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aksjer
99.7 %
Kort rente
0.3 %

Største regioner

Eurosonen 87.4 %
Storbritannia 6.7 %
Europa ex. Euro 3.8 %
Asia 2.1 %

Største bransjer

Industri
23.5 %
Teknologi
17.0 %
Konsumentvarer
16.2 %
Finans
14.1 %
Helsevern
8.3 %
Materialer
7.8 %
Schneider Electric SE
4.0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3.6 %
Safran SA
3.4 %
Pernod Ricard SA
3.4 %
Kering SA
3.3 %
FinecoBank SpA
3.3 %
Vivendi SA
3.1 %