BGF Global Allocation A2

Kombinasjonsfond, USD Moderat
Utvikling 1 år+ 17.82 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
64.07 USD
Dagens kursendring
- 0.03 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.32 %
Løpende kostnader
1.77 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
BG
BGF Global Allocation A2

Global Allocation er et kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentebærende verdipapirer over hele verden. Aksjeandelen utgjør hovedtyngden av porteføljen.

ISIN
LU0072462426
Kategori
Kombinasjonsfond, USD Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
3. januar 1997
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Russ Koesterich
Forvaltet fondet siden
1. januar 2017
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aksjer
60.4 %
Lang rente
22.3 %
Kort rente
12.9 %
Øvrig
4.4 %

Største regioner

USA 67.4 %
Eurosonen 14.6 %
Asia Emerging 5.3 %
Japan 3.8 %

Største bransjer

Teknologi
21.3 %
Helsevern
17.4 %
Konsumentvarer
13.2 %
Finans
12.3 %
Kommunikasjon
11.3 %
Industri
7.3 %
United States Treasury Notes 1.75%
3.1 %
United States Treasury Notes 1.75%
2.6 %
Microsoft Corporation
2.5 %
Apple Inc.
2.5 %
SPDR Gold Trust
2.1 %
Amazon.com, Inc.
2.1 %
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.0 %
United States Treasury Notes 0.13%
1.9 %
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
1.6 %
United States Treasury Notes 0.12%
1.4 %
United States Treasury Bonds 2.38%
1.2 %
UnitedHealth Group Incorporated
1.1 %