Pictet - Robotics P EUR

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 36.86 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
190.34 EUR
Dagens kursendring
+ 0.04 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
50 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.49 %
Løpende kostnader
1.99 %
Hvorav forvaltningskostnad
2.4 %
- Returprovisjon
0.8 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Pi
Pictet - Robotics P EUR

This compartment aims to achieve capital growth by investing mainly in equities and equity related securities (such as convertible bonds, ADR, GDR) issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. These investments will be made in compliance with article 41 of the 2010 Act. The Compartment may invest up to 30% of its net assets in China A Shares through (i) the QFII quota granted to an entity of the Pictet Group, (ii) the RQFII quota granted to an entity of the Pictet Group (iii) the Shanghai-Hong Kong Stock Connect programme, (iv) the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme, and/or (v) any similar acceptable securities trading programmes which may be available to the Compartment in the future as approved by the relevant regulators from time to time. The Compartment may also use financial derivative instruments, such as futures and swaps, on China A Shares.

ISIN
LU1279334210
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
50 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
7. oktober 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
John Gladwyn
Forvaltet fondet siden
3. august 2017
Pictet Asset Management (Europe) SA15, avenue J.F. KennedyL-1855 Luxembourg
+352 467 171-1http://www.am.pictet
Aksjer
91.8 %
Kort rente
8.2 %

Største regioner

USA 66.7 %
Japan 15.5 %
Eurosonen 10.2 %
Asia Emerging 3.7 %

Største bransjer

Teknologi
72.3 %
Industri
18.4 %
Helsevern
9.4 %