Schroder ISF QEP Glb EqMkt Net A AccUSD

Alt - Markedsnøytral - Aksjer
Utvikling 1 år- 3.58 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
81.28 USD
Dagens kursendring
- 0.64 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
10 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.48 %
Løpende kostnader
1.9 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Sc
Schroder ISF QEP Glb EqMkt Net A AccUSD

The Fund aims to provide an absolute return of capital growth and income by investing directly and indirectly in equity and equity-related securities of companies worldwide. Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a 12 month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk..

ISIN
LU1201919427
Kategori
Alt - Markedsnøytral - Aksjer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
27. mai 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Justin Abercrombie
Forvaltet fondet siden
27. mai 2015
Schroder Investment Management (Europe) S.A.5, rue HöhenhofL-1736 Luxembourg
+352 341 342 202http://www.schroders.com
Aksjer
86.5 %
Kort rente
13.5 %

Største regioner

USA 49.6 %
Asia 11.9 %
Asia Emerging 9.2 %
Japan 6.9 %

Største bransjer

Teknologi
18.2 %
Industri
17.2 %
Finans
14.2 %
Forbruksvarer
10.7 %
Helsevern
10.0 %
Konsumentvarer
9.9 %